SHURE UHF-R J5E 578-638 MHz / UR2 KSM9

Аренда: 5 000